Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηCase Study:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

FundingΤο Ίδρυμα Δικαιωμάτων Αναπηρίας στην Αλβανία ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Τίτλος Εσωτερική επικοινωνία (Internal communication)H ‘Planetum’ είναι μια περιβαλλοντική ένωση, που ιδρύθηκε ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Στρατηγικός προγραμματισμός (Strategic planning)Ο ‘Spazio Aperto Servize’ (SAS) είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Τίτλος Ηγεσία, οργάνωση και λήψη αποφάσεωνΗ ‘Bybi’ (City Bee) είναι μια κοινωνική επιχείρηση, μία ένωση ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Τίτλος Εξωτερική επικοινωνία (External Communication)H ‘Mladiinfo’ (www.mladiinfo.eu) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner