Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηBest Practices:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘Myrtillo’Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘Myrtillo’ ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Επιχείρηση‘La Cordata’Η ‘La Cordata’ είναι μια κοινωνική επιχείρηση (κοινωνικός ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική επιχείρηση ‘ARTHOUSE Meath’Η ‘ARTHOUSE Meath’ είναι μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Επιχείρηση ‘Elephant Parade’Η ‘Elephant Parade’ είναι μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Λέρου (Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. ΔωδεΣύμφωνα με τον νόμο 2716/1999 (άρθρο 12), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Επιχείρηση ‘Blue Sky Development & Regeneration’Η εταιρία ‘Blue Sky Development & Regeneration’, που λειτουργεί ως μια κοινωνική ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Όμιλος Ενώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων ‘GROUPE SOS’Ο Όμιλος Ενώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner