Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτησηCursos:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣΠρογραμματισμός

Έχει να κάνει με:
Τον καθορισμό και την οργάνωση των προτεραιοτήτων
Την κατανομή του χρόνου ανάμεσα στις δραστηριότητες
 Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες/κλειδιά για την επιτυχία ενός έργου

Τα ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Χρηματοοικονομική ΔιαχείρισηΟ τομέας της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στην κοινωνική επιχείρηση

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ ΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός και διαχείρO Χρηματοοικονομικός Προγραμματισμός

Ο καθορισμός περιοδικών διαδικασιών χρηματοοικονομικού προγραμματισμού σε μια επιχείρηση σας επιτρέπει να προβλέψετε και να παρακολουθήσετε όλους τους τρέχοντες κινδύνους ρευστότητας. Ο κίνδυνος ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία/ΕπιχειρηματικΤι είναι η Κοινωνική Οικονομία
Δεν υπάρχει απλός και ευθύς τρόπος ορισμού της Κοινωνικής Οικονομίας. 
Γενικά, η Κοινωνική Οικονομία, η οποία συχνά αποκαλείται και ως «Τρίτος Τομέας» ή «Μη-Κερδοσκοπικός Τομέας», μπορεί να οριστεί ως εξής:
Ο ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Επικοινωνία σε απευθείας σύνδεση (online) για τις KοινωνιΠεριεχόμενα:

Εισαγωγή:
 Η σημασία της Επικοινωνίας σε Απευθείας Σύνδεση (online) για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Ενότητα 1:
 Τα διαθέσιμα, σε απευθείας σύνδεση, οπτικοακουστικά και ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας) εργαλεία και ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Η Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού και του ΕθελονΗ κατάλληλη νομοθεσία και η επίπτωση της στην επαγγελματική ανάπτυξη του κάθε ατόμου

Για τους απασχολούμενους μισθωτούς: εργατική νομοθεσία με συγκεκριμένες πτυχές (άδεια μητρότητας, ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής στην εργασία, ημερομίσθια) ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Εξωτερική ΕπικοινωνίαΕμπόδια στην επικοινωνία

Οι διαφωνίες και οι διαφορετικές ερμηνείες στην επικοινωνία προκαλούνται από τα παρακάτω εμπόδια:
Εμπόδια στη λήψη των μηνυμάτων
 (περιβαλλοντικές εισροές, στάσεις και αξίες, ανάγκες και 
 προσδοκίες).
Εμπόδια στην κατανόηση των μηνυμάτων
 (γλώσσα, σημασιολογία, μήκος μηνύματος).
Αποδοχή εμποδίων
 (προκατασκευασμένες ιδέες, διαπροσωπικές συγκρούσεις).

Μη-λεκτική επικοινωνία:
χειρονομίες

Πρώτα απ’όλα, η επικοινωνία είναι χειρονομιακή:
Αντανακλαστικά, αντιδράσεις στις εισροές
Πρωτόγονες χειρονομίες : στοιχειώδη συναισθήματα - φόβος, θυμός, ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Course Project ManagementΤι είναι έργο;
 Ένα έργο καθορίζεται από ΤΡΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
“ένα έργο είναι κάθε δραστηριότητα με μια σαφώς καθορισμένη αρχή
και τέλος (ΧΡΟΝΟΣ) με σκοπό την παραγωγή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ,
αξιοποιώντας ΠΟΡΟΥΣ”
Τα τρία χαρακτηριστικά του έργου:
- Χρόνος
- Αποτελέσματα
- Πόροι

Τι είναι η Διοίκηση Έργου στην πράξη;
Η «Διοίκηση Έργου» περιλαμβάνει το
σχεδιασμό, την οργάνωση, την εξασφάλιση,
καθώς και τη διεύθυνση, διαχείριση και έλεγχο
των πόρων και των δραστηριοτήτων για την
επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και
αποτελεσμάτων εντός ενός καθορισμένου
χρονικού πλαισίου.

Τα ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

ΗγεσίαΝαι, ηγέτης είναι…
... Εκείνος που ενδιαφέρεται και φροντίζει άλλα άτομα
... Εκείνος που αντιμετωπίζει και λύνει
... Ένας καλός ομιλητής και γράφων
... Κάποιος που παρακινεί και εμπλέκει άλλα άτομα

Ηγεσία
Αναπτύξτε ένα όραμα και μία σειρά στρατηγικών
Ευθυγραμμίστε τους συνεργάτες με το όραμά σας
Ενδυναμώστε τους συνεργάτες ώστε να
πραγματοποιηθεί το όραμά σας
Πραγματοποιείται μέσω των ατόμων και της κουλτούρας

Ο Ηγέτης είναι ‘αξιόπιστος’
 Δίνει μόνο υποσχέσεις που μπορεί να κρατήσει
 Δεν αναλαμβάνει καθήκοντα που δεν μπορεί να
πραγματοποιήσει
 Είναι ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Εσωτερική ΕπικοινωνίαΕμπόδια στην επικοινωνία

Οι διαφωνίες και οι διαφορετικές ερμηνείες στην επικοινωνία προκαλούνται από τα παρακάτω εμπόδια:
Εμπόδια στη λήψη των μηνυμάτων
 (περιβαλλοντικές εισροές, στάσεις και αξίες, ανάγκες και 
 προσδοκίες).
Εμπόδια στην κατανόηση των μηνυμάτων
 (γλώσσα, σημασιολογία, μήκος μηνύματος).
Αποδοχή εμποδίων
 (προκατασκευασμένες ιδέες, διαπροσωπικές συγκρούσεις).

Μη-λεκτική επικοινωνία:
χειρονομίες

Πρώτα απ’όλα, η επικοινωνία είναι χειρονομιακή:
Αντανακλαστικά, αντιδράσεις στις εισροές
Πρωτόγονες χειρονομίες : στοιχειώδη συναισθήματα - φόβος, θυμός, ...


Best Practices:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘Myrtillo’Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ‘Myrtillo’ ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Επιχείρηση‘La Cordata’Η ‘La Cordata’ είναι μια κοινωνική επιχείρηση (κοινωνικός ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική επιχείρηση ‘ARTHOUSE Meath’Η ‘ARTHOUSE Meath’ είναι μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Επιχείρηση ‘Elephant Parade’Η ‘Elephant Parade’ είναι μια κοινωνική επιχείρηση, η οποία ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Λέρου (Κοι.Σ.Π.Ε. Το.Ψ.Υ. ΔωδεΣύμφωνα με τον νόμο 2716/1999 (άρθρο 12), ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Κοινωνική Επιχείρηση ‘Blue Sky Development & Regeneration’Η εταιρία ‘Blue Sky Development & Regeneration’, που λειτουργεί ως μια κοινωνική ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Όμιλος Ενώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων ‘GROUPE SOS’Ο Όμιλος Ενώσεων και Κοινωνικών Επιχειρήσεων ...


Case Study:
SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

FundingΤο Ίδρυμα Δικαιωμάτων Αναπηρίας στην Αλβανία ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Τίτλος Εσωτερική επικοινωνία (Internal communication)H ‘Planetum’ είναι μια περιβαλλοντική ένωση, που ιδρύθηκε ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Στρατηγικός προγραμματισμός (Strategic planning)Ο ‘Spazio Aperto Servize’ (SAS) είναι ένας κοινωνικός συνεταιρισμός ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Τίτλος Ηγεσία, οργάνωση και λήψη αποφάσεωνΗ ‘Bybi’ (City Bee) είναι μια κοινωνική επιχείρηση, μία ένωση ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension

Τίτλος Εξωτερική επικοινωνία (External Communication)H ‘Mladiinfo’ (www.mladiinfo.eu) είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που ...


SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner