Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

αναζήτηση

GRATIS Courses

Training Fiches Courses Reference Material Best practice Case Study
Communication Finance Management Human Resources Project Management Social Entrepreneurship
SEED KOM

Επίσημη Έναρξη Ιστοσελίδας

Έναρξη λειτουργίας της Διαδικτυακής

SEED KOM

Έγκριση του έργου SEED

Έναρξη του έργου SEED στο πλαίσιο του Erasmus Plus 01/09/2015

SEED KOM

Η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου SEED στ

Το έργο SEED χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus +

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner