Пребарувач на курсеви за обука:

[Advanced Search]

GRATIS Courses

Training Fiches Courses Reference Material Best practice Case Study
Communication Finance Management Human Resources Project Management Social Entrepreneurship

СЕЕД конзорциум во Брисел за иницијалниоm

СЕЕД проект финансиран од Ерасмус+

Отворање на веб-страница

Отворена јавна СЕЕД платформа

Одобрен проектот СЕЕД

Започнат проектот СЕЕД на Ерасмус+

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner