Browser Cursuri de Instruire:

[căutare]SEED

Intruirea SEED

CURSURI NOASTRE

Fișele și conținutul instruirii SEED se vor baza pe o cunoaștere aprofundată a partenerilor, atât din antreprenoriatul social cât și din instruire.

Partenerii au definit deja structura conținutului instruirii și astfel și pe cea a OER, care va fi ulterior dezvoltată în funcție de rezultatele analizei O2 de evaluare a lacunelor in competențe. Zonele identificate sunt următoarele:

  • Antreprenoriatul social: definirea și caracterizarea “Antreprenorilor Sociali” și a factorilor determinanți a acestora:/b>: ce primează, “socialul” sau “antreprenorul”?
  • Antreprenoriatul Social: îmbinarea binelui social cu business-ul egoist. “Misiunea duală” a antreprenorilor sociali
  • Planificarea business-ului pentru întreprinderi sociale: cât de mult trebuie un antreprenor să implice socialul?
  • Accesul la Finanțare pentru Antreprenoriatul Social: criza creditelor, misiune socială și nevoile de business
  • Operarea unei Întreprinderi Sociale: limita de jos a “profitului” și aspirația socială nelimitată
  • Măsurarea “Profitului Social”: cum măsoară o întreprindere socială “succesul”
  • Comunicarea CorporațieiSociale: cum comunică întreprinderile sociale cu “clienții”, acționarii, comunitatea și publicul general

Subiectele identificate mai sus au un caracter pur orientativ și ulterior vor fi dezvoltate, extinse și elaborate în baza rezultatelor Evaluării Lacunelor in Competențe care va furniza indicații precise privind nevoile reale și specifice ale întreprinderilor sociale și cele de perspectivă.

Conținutul de mai sus va fi livrat sub forma unor Instrumente și Mijloace de Instruire Inovative, clasificate în: Fișe: acestea sunt manuale de instruire ușor de utilizat care conțin instrucțiuni, liste de verificare, ghiduri de lucru

: reținerea celor mai bune cazuri și lecții : reținerea celor mai bune cazuri și lecții învățate din scenarii reale de viață cu privire la modul de stabilire, conducere și gestionare a unei întreprinderi sociale

Studii de caz: exemple practice de remediere a erorilor de antreprenoriat social

Testimoniale ale Liderilor și Antreprenorilor Sociali Inspiraționali, sub forma unor articole, studii de caz, interviuri, etc

SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner Super partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner SEED Social Entrepreneurship in a Eu Dimension Partner